ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂಜು ಕವಿದ ಹಾದಿ

Posted: ಮೇ 27, 2011 by sukhesh in ನನ್ನ ಕವಿತೆ
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , ,

ಇಂದು ಹೀಗಾಯ್ತು.
ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೂ ಎರಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತವು.
ನಿಂತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ, ಮರೆತಿದ್ದ ಕಾಲಗಳ
ಮಿಕಿ ಮಿಕಿ ನೋಡುತ್ತಾ ನಾನೂ ನಿಂತೆ.

ನೆಟ್ಟವ ನಾನಲ್ಲ; ಎಂದೂ ನೀರುಣಿಸಲಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮದೇ ಹಿತ್ತಲೆಂಬಂತೆ ಅರಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ!
ಇರುವುದು ನಾಲ್ಕೇ ದಳ; ಗತ್ತಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ.
ತೂರಿ ಬರುವ ನರುಗಂಧಕ್ಕೆ ಸ್ವರಗಳೂ ನಾಚಿಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ!
ರಾಗಗಳೂ ತೂಗಿಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ!

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ…
ಚಂದ್ರನ ಕಾಂತಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಘಮ
ಸಂಪಿಗೆಯ ನಗು ಕದ್ದು ನೀ
ಓಡಿ ಬಂದಾಗಲೂ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೀಗೆಯೇ.
ಕೆನ್ನೆಗೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟಿನಂತ ಮುತ್ತಿಡಬೇಕೆಂಬುದ ಸಹ ಮರೆತು.
ಆ ಕ್ಷಣ ರೂಪಕಗಳು ಮರೆತೇ ಹೋಗಿ
ಮತ್ತದೇ ಚಂದ್ರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆಗಳ
ಕಡ ತಂದು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ.

ಇಂದು ನೆನೆದರೆ ನಿನ್ನ, ನೀನಿಲ್ಲ.
ಇದ್ದರೆ ನಿಲಿಸುತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಳಿ
ಅನಂತ ಶಾಂತಿಯಂತ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚಿ.
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ತೇಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ನಶೆಯಲ್ಲಿ.
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮಂಜು ಕವಿದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s