Posts Tagged ‘Poet’

ಕವಿ

Posted: ಮೇ 18, 2011 by sukhesh in ನನ್ನ ಕವಿತೆ
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, ,

ಕವಿತೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆಯೇ?
ಸುಳ್ಳೇ ಪದಗಳ ಜೋಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ನಾನು
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಛೂಮಂತ್ರ ಹೇಳುವುದು
ಘೋರಿಯಿಂದೆದ್ದ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳೇ!